Over ons

waarom we doen wat we doen

Waarom bestaat StudentDocent?

StudentDocent is in 2007 opgericht vanuit een uitgesproken idee over onderwijs. Een idee dat bijdraagt aan het anders, slimmer organiseren van onderwijs. In die nieuwe organisatie is er meer plek voor fris onderwijstalent: jonge, bevlogen studenten die in onderwijsondersteunende functies het enthousiasme over hun eigen vak(gebied) overbrengen op hun leerlingen. Door het inzetten van deze vakbekwame talenten komt er meer tijd en aandacht vrij voor leerlingen die dat nodig hebben.

Meer tijd voor onderwijzend personeel
Maar niet alleen leerlingen hebben baat bij de inzet van onze studentdocenten. Ook voor docenten ontstaat er meer tijd en ruimte. Doordat studentdocenten taken van docenten overnemen, zoals surveilleren, het voorbereiden of verzorgen van lesonderdelen of het maken en nakijken van toetsen, kan de docent zich richten op zijn of haar eigen onderwijspraktijk. En dat is winst voor zowel de docent als de leerling.

onderwijs met aandacht voor de individuele leerling en met passie voor de inhoud

Proeven aan het onderwijs
Het werken als studentdocent biedt aan jong (potentieel) onderwijstalent de kans om op een laagdrempelige manier aan het onderwijs als werkomgeving te proeven om zo te kijken of een carrière in het onderwijs iets voor hen is. Het werken als studentdocent is daarom niet zomaar een bijbaan, maar een bijbaan met betekenis.

Of het latere carrièrepad nu wel of niet de weg van het onderwijs inslaat, het opdoen van pedagogische- en didactische ervaring is een verrijking voor ieders CV. Zo komen het vormgeven en begeleiden van leerprocessen, het omgaan met leerlingen met verschillende achtergronden of het voeren van goed klassenmanagement uitermate van pas in een verdere loopbaan.

Doorgroeien in het onderwijs bij OnderwijsHelden
StudentDocent is een onderdeel van OnderwijsHelden. OnderwijsHelden is de ‘paraplu’ voor een aantal onderwijsinitiatieven die zorgen voor inspirerend onderwijs. Naast StudentDocent bestaat OnderwijsHelden ook nog uit de Nationale Examentraining, Onderwijskracht en de Nationale Zomerschool.
De Nationale Examentraining geeft – zoals de naam al verraadt – examentrainingen aan leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de aanloop naar hun eindexamen. Onderwijskracht koppelt academisch opgeleide, bevoegde en onbevoegde docenten aan scholen die bij ze passen. De Nationale Zomerschool tot slot, zorgt ervoor dat leerlingen die dreigen te blijven zitten alsnog over kunnen gaan.

Dankzij OnderwijsHelden kunnen we studenten met onderwijstalent de kans bieden om zich verder te ontwikkelen als examentrainer bij de Nationale Examentraining of zelfs te ontplooien als docent bij Onderwijskracht. Zo hopen we – door talentvolle mensen in te zetten – het onderwijs te verbeteren.